Privacyverklaring

Bescherming van uw privacy

De bescherming van de privacy van onze leveranciers, (potentiële) klanten en/of bezoekers van onze website www.hctibben.nl zijn van groot belang voor HC Tibben.

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. HC Tibben richt zich op verantwoordelijke gegevensverwerking en houdt zich daarbij aan de Europese Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Verantwoordelijke gegevensverwerking

HC Tibben v.o.f. handelend onder de naam HC Tibben gevestigd aan de Pentropsdijk 8, 7558 PZ Hengelo (Ov), is verantwoordelijk voor de verwerking persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens geeft HC Tibben een transparante toelichting m.b.t. de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

Gebruik en doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website producten bestellen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden. Ook bij het bekijken van onze website op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet of een computer, e.d. worden er persoonsgegevens verzameld.

Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van u verzamelen wanneer u hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Twitter en LinkedIn), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

 

Wanneer u gebruik maakt van onze website of u stuurt ons een mail, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult of ons mailt door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen):

 • Naam en voorna(a)m(en);
 • Voorletters;
 • (factuur)Adres;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software; • Uw surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van uw bezoek op onze website;
 • Betaalgegevens;
 • Bestelgeschiedenis;

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het accepteren en uitbrengen van een voorstel aan een bestaande of potentiële klant door HC Tibben. Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten, in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten.
 • HC Tibben kan uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals een (service) partner van HC Tibben.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten, in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten. HC Tibben kan uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals een (service) partner van HC Tibben.
 • Wanneer u contact heeft met HC Tibben om uw verzoek of vraag te behandelen en voor de verder genoemde doeleinden in deze privacyverklaring. Dit contact kan telefonisch zijn, per e-mail, via het contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap, via onze chatfunctie, (mobiele) website, wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of via social media.
 • Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verrichtte werkzaamheden en/of geleverde diensten en producten.
 • Om u de mogelijkheid te bieden producten te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post;
 • Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses en uw (online) bestelgeschiedenis (zie ook het kopje profilering);
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om (op individueel niveau) onze website en onze dienstverlening online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: uw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers;

HC Tibben verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens, die verstrekt worden door de (website)bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

 

Behandeling van vragen en contact

Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten door HC Tibben en of (service)partners van HC Tibben. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media zoals Facebook, LinkedIn, videokanalen zoals Youtube en/of zoekmachines zoals Google.

 

Wijze van opslag persoonsgegevens

HC Tibben beheert uw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving binnen het softwareplatform EfactuurDirect en Magento Webshop. Uw persoonsgegevens zijn zodoende, op al onze beveiligde apparatuur (desktop, mobiele telefoon en tablet), toegankelijk voor medewerkers die hiertoe bevoegd zijn en enkel toegankelijk via persoonlijke identificatie op basis van authenticatie.

 

Beveiliging en bewaartermijn

HC Tibben gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn (SSL) en hebben alleen geautoriseerde personen binnen HC Tibben toegang tot uw gegevens. HC Tibben bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen die in deze verklaring zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichting.

 

Gebruik persoonsgegevens door derden

HC Tibben staat géén gebruik van uw persoonsgegevens toe aan derden om te voorkomen dat uw gegevens voor commerciële of ideële doeleinden worden gebruikt. Met onze belangrijkste (service)partners hebben wij verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

 

E-mail

Uw e-mailadres kan door HC Tibben gebruikt worden voor het toesturen van noodzakelijke informatie over uw producten en/of diensten (info mail) en/of voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) soortgelijke producten en diensten (productmail). HC Tibben verstuurd géén ongewenste pushberichten via een periodieke e-mail nieuwsbrief. U kunt zich uitschrijven op elk moment dat u dat wenst. Dit kan via de link onderaan onze nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@hctibben.nl

 


 

Cookies

HC Tibben maakt bij het aanbieden van haar online diensten gebruik van cookies. Cookies zijn niet gevaarlijk, ze kunnen géén virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat u terug bent gekomen op een bepaalde webpagina of dat u geïnteresseerd bent in een specifieke webpagina.

 

Uw rechten

U hebt het recht om op ieder moment uw gegevens op te vragen die HC Tibben heeft vastgelegd en opgeslagen. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met HC Tibben. Wij geven u dan een overzicht van uw persoonlijke gegevens.

Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens gewijzigd? Dan zullen wij deze direct aanvullen of rectificeren. Indien gewenst zal HC Tibben op uw verzoek alle gegevens overdragen aan een andere partij. Uiteraard kunt u altijd een verzoek indienen om uw gegevens door ons te laten verwijderen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat HC Tibben niet op de juiste wijze is omgegaan met uw persoonlijk gegevens.

 

Cookies die wij gebruiken.

 • Webshop
 • Google Analytics
 • Facebook
 • Facebook Messenger
 • Twitter
 • Youtube

 

Wijzigingen

HC Tibben behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring tussentijds te wijzigen of openbaar te maken, indien dit wettelijk verplicht is. Wij trachten echter altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Dynamisch document

In verband met mogelijke wetswijzigingen verzoeken wij u om met enige regelmaat kennis te nemen van de privacyverklaring van HC Tibben, Pentropsdijk 8, 7558 PZ Hengelo (Ov),.

Mocht u nog vragen hebben? U kunt contact met ons opnemen, via info@hctibben.nl of 074-357 49 59.

 

Hengelo (Ov), 31 mei 2018